Departament de Pedagogia i Psicologia · Universitat de Lleida

Doctorat

modificacio Modificació (articles 8, 9 i 10) Normativa de doctorat (Acord núm. 8/2012 del Consell de Govern de 2 de febrer de 2012)

Programes de doctorat

Educació, Societat i Qualitat de Vida
objectius_programa_doctorat Objectius, línies d'investigació, processos administratius i procediments per l'estudiantat pdf

Per a més informació podeu contactar amb: secretaria@pip.udl.cat

© 2004–2012 Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida