Departament de Pedagogia i Psicologia · Universitat de Lleida

Departament de Pedagogia i Psicologia
Campus de Cappont
Av. de l'Estudi General, 4
Segon Pis, despatx 2.14
25001 Lleida
Telèfon: 973 70 65 51
Fax: 973 70 65 02
a/e: secretaria@pip.udl.cat
Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida