Departament de Pedagogia i Psicologia · Universitat de Lleida

Professorat

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Polo Izquierdo, Inés F.  Sra. Polo Izquierdo, Inés F.
Professora Associada a temps Parcial
ipolo@pip.udl.cat
Telèfon: 973-706533
Despatx: 1.25


© 2004–2013 Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida