Departament de Pedagogia i Psicologia · Universitat de Lleida

Recerca

Enllaç extern Convocatòries de recerca

Grups de Recerca de la UdL
Enllaç extern Catàleg grups de recerca 2011
Enllaç extern http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vri/normatives.html

Grups de Recerca Consolidats de la Generalitat (A1)

Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ) (INTERSOC)
http://www.ub.edu/grisij

Ref.2009 SGR 1392
IP Grup:Pere Amorós Martí(UB)
IP SubGrup:M. Àngels Balsells Bailón(UdL)
Membres: Jordi Perelló Balcells
Eduard Vaquero Tió
M. Jesís Comellas Carbó
Níria Fuentes Peláez
Pilar Lozano Fernández de Pinedo
Maribel Mateo Gomà
Ainoa Mateos Inchaurrondo
M. Cruz Molina Garuz
Jesís Palacios Gómez
Crescencia Pastor Vicente
M. José Rodrigo López
Cristina Salom Tomas
Clara Sanz Font
M. Luisa Serrano Garcia
Veronica Violant Holz
(UdL)
(UdL)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)

 

Plurilingüisme i Educació (PLINICED)

Ref.2009 SGR 874
IP Grup:Àngel Huguet Canalis(UdL)
Membres: Ester Angeles Betrian Villas
Joan Biscarri Gassió
Silvia Maria Chireac
Ramón Agustí Farras Airos
Judit Gómez Jové
Judit Janés Carulla
Glòria Jove Monclís
Cecilio Lapresta Rey
M.Àngels Marsellés Vidal
M.Carme Moncasi Falip
José Luis Navarro Sierra
Montserrat Nòria Jové
Inés Fuensanta Polo Izquierdo
Mònica Querol Coronado
Clara Maria Sansó Galiay
Llorenç Siscart Tresánchez
Jaume Suau Castro
M. Josep Valls Gabernet
Alejandro Armesto Fernández
Ana Arrivillaga Iriarte
José Maria Díaz Torrent
José Antonio González Riaño
Eider Goñi Palacios
Maria Louzao Suárez
José Maria Madariaga Orbea
Henar Rodríguez Navarro
Javier Rosales Pardo
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)

 

Cognició i Context: Aprenentatge Col·laboratiu Mediat per Ordinador (COCACOMO)
http://www.contic.udl.cat

Ref.2009 SGR 625
IP Grup:Manuela Pifarré Turmo(UdL)
Membres: Esther Argelagos Castany
Alejandro Guijosa Guzman
M. Teresa Mora Vilardosa
Jaume Sanuy Burgués
M. Concepció Vendrell Serés
Anna Maria Gené Duch
Susana Gòdia Ortega
Noemí Verdí Surroca
Xavier Alamán Roldán
Ruth Cobos Pérez
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(extern)
(extern)

 

Models Matemàtics i Estadístics en Biologia de Sistemes, Genètica de Malalties Complexes i Models Biològics-factorials de la Personalitat
http://www.udl.es/usuaris/e7806312/grup/aaluja-archi
http://www.petra-udl.com
http://www.psy-wos.es/

Ref.2009 SGR 809
IP Grup:Albert Sorribas Tello(UdL)
IP SubGrup:Anton Aluja Fabregat(UdL)
Membres: Àngel Blanch Plana
David De Lorenzo López
Joan Fibla Palazón
Marian Laplana Lafaja
Hiren Mahendrabhai Karathia
Teresa Puig Ganau
J. Javier Trujillano Cabello
R. Carlos Vaqueiro De Castro Alves
Alicia Baltasar Sánchez
Antonio José Caruz Arcos
Angel González Sistal
Benito Hernández Bermejo
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)

 

Grups de Recerca Consolidats de la Generalitat (A2)

Competències, Tecnologia i Societat (COMPETECS)

Ref.2009 SGR 749
IP Grup:Sofia Isus Barado(UdL)
Membres: Enric Brescó Baiges
Francisco Javier Carrera Farran
Josep Maria Cereza Zorrilla
Georgina París Mañas
Jorgina Roure Niubó
Cristina Torrelles Nadal
Amparo Miñambres Abad
Maira Asunción Estrada Roca
Juan Francisco De la Fuente Romero
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(extern)

 

Grups de Recerca Consolidats UdL (B)

Orientació Psicopedagògica (GROP)
http://stel.ub.edu/grop/

IP Grup:Gemma Filella Guiu(UdL)
Membres: M.Jesís Agulló Morera
Ramona Ribes Castells
Ana Soldevila Benet
Xavier Oriol Granado
Marta Fortes Vilaltella
Manuel álvarez González
Rafael Bisquerra Alzina
Mireia Cabero Jonou
Montserrat Cuadrado
Edith Josefina Liccioni
Meritxell Obiols Solé
Níria Pérez Escoda
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)

 

Grups de Recerca Consolidats UdL (D)

Equip de Desenvolupament Organitzacional-UdL (EDO-UdL)

IP Grup:Joaquin Gairín Sallán(UAB)
IP SubGrup:Isabel Del Arco Bravo(UdL)
Membres: Francisco Alaminos Fernández
Ramón Camats Guàrdia
Oscar Flores Alarcia
Josep Blázquez Miret
Joan Segura Torres
Meritxell Obiols Solé
Níria Pérez Escoda
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(extern)
(extern)
(extern)
(extern)

 

Mediació i Gestió de Conflictes en Societats Multiculturals

IP Grup:Núria Llevot Calvet(UdL)
Membres: Manel Garriga Bosch
Francesc Jové Vila
Maria Paz López Teulón
Dídac Mateo González
Àngels Torrelles Montanuy
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)
(UdL)

 

Grup de Recerca d'Escola Rural

IP Grup:Lluís Samper Rasero(UdL)
Membres: Pilar Navarro Rodríguez
Teresa Sala Güell
(UdL)
(UdL)

 

© 2004–2011 Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida