ZER-CAT

Presentació

[díptic català]     [díptico castellano]

[3a circular català]     [3ª circular castellano]

La Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de l'Institut d'Estudis Catalans) i la Coordinació d'Estudis i Innovació de l'Escola Rural (CEIER) de la Universitat de Lleida han acordat col·laborar i convocar conjuntament la XXIII edició de les Jornades d'Història de l'Educació, que tindran un caràcter internacional, i es celebraran a Lleida del 25 al 27 d'octubre de 2018.

Els continguts de les Jornades s'estructuraran en els següents eixos relacionats amb la temàtica indicada des d'una perspectiva històrica:

  1. La funció social i cultural de l'escola primària i la formació bàsica en els petits municipis: escoles, mestres, grups de renovació pedagògica, paper dels municipis.

  2. La formació tècnica i professional i l'educació superior en el desenvolupament i el progrés del món rural a l'època contemporània.

  3. El cooperativisme i el sindicalisme agrari i les propostes socioeducatives no formals: centres culturals, revistes, cursos, etc.

  4. Recerca i docència en Història de l'Educació (historiografia, recerca, didàctica i innovació docent en història de l'educació).